Recht van inspectie     Blue Solutions behoud zich het recht voor om alle zendingen te inspecteren en eventueel te openen.
Onbestelbare zendingen     Indien een zending onbestelbaar blijkt, wordt de afzender op de hoogte gebracht. Deze bepaalt of de zending doorverzonden, geretourneerd of vernietigd wordt. Alle bijkomende kosten zullen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Bewijs van aflevering     Op verzoek worden telefonisch de aflevergegevens verstrekt of indien mogelijk een kopie van de afgetekende vrachtbrief, of een kopie van de koeriers afleverlijst.
Algemene Voorwaarden     Op alle zaken ondernomen door Blue Solutions zijn haar Algemene Voorwaarden voor Koeriersdiensten, gedeponeerd door de Stichting Vervoeradres ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam, laatste versie.

< Vorige Pagina 1   |   Pagina 2   |   Pagina 3  Telefoon Servicedesk:
E-mail:
Mobiel bereikbaar op:
0416-331060
info@bluelogistics.nl
06-52386418

 
   Algemene Voorwaarden   |   Betalingsvoorwaarden   |   © Blue Solutions   |   Website Web & Email Service Center