Afmetingen en gewichten     Naar sommige bestemmingen is er een maximale lengte/gewicht van toepassing. Is het actuele gewicht lager dan het volumegewicht, dan wordt de zending tegen het volumegewicht belast.
                                      Lengte x breedte x hoogte
Volumegewicht = ---------------------------------------------
                                                        5000
Verzekering     Verzekering moet vooraf worden geregeld met Blue Solutions, voordat de goederen aan ons worden toevertrouwd. De klant dient te beseffen dat dekking alleen geldig is, als dit van tevoren zo geregeld is.
Betalings-
condities
    Binnen 21 dagen na factuurdatum. Berekening aan derden kan uitsluitend na overleg met Blue Solutions.
Restricties m.b.t     Blue Solutions vervoert zeer uitlopende goederen. Wat gevaarlijke ladingen betreft moet Blue Solutions zich aan de I.A.T.A. voorschriften houden. Verboden artikelen naar het buitenland zijn: Antiek, aandelen, contant geld/valuta, gevaarlijke goederen, levensmiddelen, menselijke resten, juwelen, vee, bederfelijke waren, pornografie, zaden, kunstwerken, blanco Travellercheques, staafgoud of zilver, snijbloemen, vuurwapens/wapens, glas, ivoor, vloeistoffen, verhandelbare aandelen, planten, edelstenen, scheepsonderdelen, verdovende middelen. Artikelen waar een beperking voor geldt: alcohol, droog ijs, cosmetica, persoonlijke eigendommen (paklijst vereist), geneesmiddelen (met of zonder recept verkrijgbaar). Afhankelijk van de bestemming, wijze van transport, importbeperkingen van de douane, zijn deze goederen misschien niet acceptabel voor vervoer. Bij twijfel kunt u altijd contact opnemen met de planning van Blue Solutions.

< Vorige Pagina 1   |   Pagina 2   |   Pagina 3 Volgende >
Telefoon Servicedesk:
E-mail:
Mobiel bereikbaar op:
0416-331060
info@bluelogistics.nl
06-52386418

 
   Algemene Voorwaarden   |   Betalingsvoorwaarden   |   © Blue Solutions   |   Website Web & Email Service Center